Вчера Консултативният съвет по програма "ИРИС" обсъди проектите на три нови организации, които са кандидатствали за финансиране. Проектите отново не събраха нужния брой гласове и Съветът взе решение да не финансира предложенията.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Програма ИРИС - научете повече!

Сподели!