Представители на над 350 граждански организации от цялата страна присъстваха на официалното представяне на Фонд Активни граждани. Представянето се проведе на 7 юни в София. 

Фондът е част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Оператор на Фонда в България е консорциум в състав Институт Отворено общество – София, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Мнозинството от българските граждани не е убедено, че демокрацията е най-добрата форма на управление. Мнозинството не се чувства представено в демократичните институции. Огромна част от българските граждани – около 80% – стоят встрани от всякаква организирана форма на сдружаване. Те не членува никъде. Целта на Фонд Активни граждани е да преодолее тази гражданска пасивност“, с тези думи събитието откри Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество – София.

Официално приветствие към гостите отправиха вицепремиерът Томислав Дончев Томислав Дончев и Сюр Ларсен, Директор на секцията за Централна Европа и ЕЕА Grants, Министерство на външните работи на Кралство Норвегия.

По време на събитието бяха представени резултатите от проведено проучване по темите: „Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2018 г.“ и „Общественото мнение за състоянието на гражданските организации в България“. Резултатите бяха представени от Иванка Иванова Директор на Правна програма, Институт Отворено общество - София и Боян Захариев, Директор на програма Публични политики, Институт Отворено общество. Вижте резултатите тук. Участие в този панел взе Роберт-Ян Ул от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), който говори за предизвикателства пред организациите на гражданското общество в ЕС, работещи в сферата на правата на човека.

В последния панел участваха: Елица Маркова, Програмен мениджър, Институт Отворено общество – София, Илияна Николова, Изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Сара Перин, Изпълнителен директор на Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Те представиха основните приоритети и финансовите инструменти на Фонда. В събитието участва и Чила Чимбалмос, Старши съветник от Норвежкия Хелзинкски Комитет, която говори за възможностите за развитие на партньорски проекти между неправителствени организации от България и страните-донори.

Целта на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. Фондът ще подкрепя дългосрочната устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права.

Сподели!