Сдружение „Приятели на Горски Сеновец” е една от първите четири одобрени организации, които получиха финансиране по програма „ИРИС”. Извънредното положение стопира работата на сдружението с деца с увреждания и насочва усилията на Бистра Ботева и останалата част от екипа към подкрепа на най-засегнатите от кризата семейства с техните деца.

Проектът, с който кандидатства Сдружението, е насочен към подкрепа на 250 семейства с деца от населените места на община Стражица. Предвидени са разходи за трайни хранителни продукти, осигуряване на лични предпазни средства, медицински консумативи и дезинфектанти за екипите и доброволците, които работят на терен. По проекта работят психолог и социален работник, които чрез индивидуална и групова работа насочват усилията си към подобряване качеството на живот и преодоляване на социалната изолация на децата и техните семейства, превенция от изпадане в емоционална криза.

Вижте едно такова семейство, това на баба Неделя Динева и нейните внуци Златин и Елизабет. Те живеят заедно с баща им, който е безработен, но заедно се справят с трудностите.

#програмаирис

Сподели!