От днес работодатели от всички сектори имат възможност да се включат в проучване за интеграцията на лица от трети страни на пазара на труда в ЕС. Въпросите са насочени към ръководители на организации, които вече имат опит в назначаването на имигранти, както и към такива, които все още нямат такъв опит.

Проучването е първата стъпка от изследване на добрите практики за интеграция на пазара на труда в ЕС на лица от трети страни. То има за цел да идентифицира ефекта на националните политики и закони, свързани с интеграцията на лица от трети страни на пазара на труда в страните-членки на ЕС от една страна, а от друга - да очертае добри практики на оказване на подкрепа за ефективно интегриране на имигранти на работното място от самите работодатели.

Проучването е част от проекта MIraGE, съфинансиран от Фондове миграция и сигурност на Европейския съюз, който цели да повиши интеграцията на лица от трети страни на пазара на труда в страните на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от 12 партньори: 9 граждански организации, 1 синдикат, 1 център за професионално образование и 1 обучителен център от 8 страни на ЕС: България, Румъния, Унгария, Кипър, Франция, Италия, Австрия и Швеция.

Участвай в проучването, като попълниш формуляра тук.

Сподели!

Свързани статии