По-голямата част от проектите, които Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) подкрепя включват дейности, насочени към деца и младежи. В резултат хиляди деца и младежи поучават нови знания и умения, разгръщат своя потенциал и силни страни, участват активно в живота на общността.

В периода 2015 – 2017 г. Фондация „Работилница за граждански инициативи“ реализира две програми за детско и младежко развитие, в рамките на които подкрепи общо 42 организации от цялата страна да работят за постигане на по-добри резултати у децата и младежите и тяхното развитие, активното им участие, както и ангажиране на родители и други заинтересовани страни в разрешаването на различни социални проблеми.

ФРГИ застава зад необходимостта от инвестиции в социално включване на деца и младежи не само чрез финансираните от нея проекти, но и като подкрепя принципите на Европейският стълб на социалните права. Негов посланик на добра воля от тази година е изпълнителният директор на ФРГИ – Илияна Николова.

Европейският стълб на социалните права е създаден към Европейската комисия и цели да предостави нови и по-ефективни права на гражданите. Той има 20 принципа, разпределени в три категории: равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд и социална закрила и включване.

Един от основните принципи на Европейският стълб на социалните права е насочен към правото на равен достъп до образование и предприемане на конкретни мерки за равни възможности за децата. По тази причина новият Европейски социален фонд Плюс ще инвестира над 1000 милярд. Евро в заетостта, социалното приобщаване и грижите за деца в България. Научете повече тук

Сподели!

Свързани статии