Така ще изглежда смарт класната стая, в която учениците от ПМГ в Ловеч ще изучават английски език.

Бъдещето чука на вратата. Наш е изборът дали да му отворим и да го пуснем малко по-рано или да го оставим да пребори съпротивата ни и да разбие на парчета неподготвените ни умения за справяне с него. Първото решение избра училищното настоятелство към Профилирана природо-математическа гимназия в Ловеч с проекта си „Бъдещето е тук“, който се реализира благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“.

Преобразяването и оборудването на една обикновена класна стая в съвременен кабинет по английски език (смарт класна стая) чрез копютърна система, мултимедиен проектор, прожекционен екран, разработването на онлайн упражнения и тестове, които да бъдат в помощ на учителите в бъдещия кабинет.

Интересното решение за цялостния дизайн на стаята – цветови комбинации, разположение на мебелите и аксесоарите, допълва творческата визия на проекта и цели създаване на среда, която да стимулира към мислене, учене, активна комуникация и откривателство. Едно от креативните решения на проекта е творческият кът с разчупен и модерен дизайн, оборудван с кръгъл диван, столове, табуретки и с нова подова настилка, обособяваща зоната. Над 260 ученици от 8 и 9 клас на Профилираната природо-математическа гимназия в Ловеч ще са първите потребители на кабинета от есента на 2018 г.

Напълно променен начин на преподаване и оценяване очаква учениците. Вече са създадени онлайн упражнения и ресурси, позволяващи атрактивното поднасяне на информацията в процеса на обучение. В момента продължава разработването на набор от тестове с помощта на Kahoot, основно прилаганото приложение при формиране оценките на учениците, както и с Google Docs. Тези платформи позволяват обективно и напълно безпристрастно, но в същото време атрактивно да се оценяват чуждоезиковите знания и умения на учениците.

Модерната технология ще е изцяло на разположение на 11-те преподаватели по чужд език в гимназията, което ще повиши резултатността и обхвата на учениците поне няколко пъти.

За реализиране на проекта е сформиран екип, включващ също и бивши ученици, общественици и бизнесмени. Привличането на различни обществени представители е от изключително важно значение, както в процеса на генериране на идеи, така също и при прилагането им на практика. Особената съпричастност на привлечените към проекта групи е показателна за високите перспективи за развитие и модернизиране на гимназията.

Заедно можем повече, а подкрепени от най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“ сме способни дори и на чудеса. Защото бъдещето е тук, както казват преподавателите в Природо-математическата гимназия в Ловеч. То идва с децата и ние трябва да сме готови за него, за да го изживеем пълноценно.

Сподели!

Свързани статии