В четвъртък се проведе традиционна среща на Консултативния съвет по програма „ИРИС“. По време на срещата са разгледани четири нови проектни предложения. Две от организациите кандидатсват за първи път, а две от тях – вече са получавали финансиране по програмата и кандидатстват с нови проектни идеи.

Съветът одобри и четирите проекта, а финансираните организации са:

1. Каритас София;

2. Клуб на НСО, Търговище;

3. Бъдеще за децата, Казанлък;

4. Джендър Алтернативи, Пловдив.

От старта на програма „ИРИС“ през юни 2020 година до сега са изпратени общо 130 проектни предложения. Програмата е отворена до изчерпване на наличните средства.

Научете повече за програма „ИРИС“ и как да кандитствате за финансиране на Ваш проект.

Тук можете да разгледате историите на част от организациите, които сме подкрепили.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!