Продължаваме да споделяме примери на семейства, озовали се в безизходица след настъпването на пандемията и подпомогнати по програма "ИРИС".

Здравната и икономическа криза постави сериозни предизвикателства за много родители у нас. Родители, които заради влошената обстановка, имат нужда от подкрепа, за да могат да се грижат за децата си спокойно. Програма "ИРИС" бе създадена именно с цел да им подаде ръка в този нелек момент. Програмата подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства.

Представяме Ви пример за още едно семейство, което бе подпомогнато по проект "Глобални предизвикателства-местно решение- заедно за бъдещето!" на Общественски дарителски фонд за Варна. Тук можете да научите повече за проекта.

Мария и Тодор живеят с деветокласника си във Варна, където в условията на COVID-19 туристическият сезон е изключително слаб. Родителите успяват да работят едва 2-3 месеца общо за цялата 2020 година и доходите им стават твърде ниски, като не получават и обезщетения от Бюрото на труда. Семейството започва да изпитва сериозни затруднения и се чуди към кого да се обърне за помощ.

Благодарение на подкрепата на ОДФ Варна и програма "ИРИС" в този момент ситуацията около Мария, Тодор и сина им се успокоява и стабилизира.

Сподели!