Пандемията от COVID-19 постави пред изпитание не само здравната, но и социалната система и открои множество неравенства в обществото. Програма „ИРИС“ бе създадена, за да окаже подкрепа на най-уязвимите групи от хора, сред които са и многодетните семейства, живеещи на прага на бедността.

За едно такова семейство, подкрепено по проекта „Реална помощ за семействата – ще се справим ЗАЕДНО“ на Сдружение „Център Мария“, финансиран от програма „ИРИС“ ще Ви разкажем днес.

Петя Парашкевова и Мариян Христов са родители на пет деца. Многодетното семейство живее на ръба на оцеляването в село Обединение, община Полски Тръмбеш. Заради малкото работни места в района, Петя и Мариян са принудени да работят без трудови договори в местна мелница и нямат здравни осигуровки. След обявяването на извънредното положение, работният капацитет на мелницата е сведен до минимум, а доходите на двамата родители са под прага на бедността. Грижите по отглеждането на децата са поделени между Петя, Мариян, бабата и дядото на децата по бащина линия. Битовите условия в дома на многодетното семейство са много лоши – в къщата липсват течаща вода, отоплителни и кухненски електроуреди. Въпреки това децата не са лишени от любов и не са прекъсвали училище, защото родителите са твърдо убедени, че образованието е единственият им шанс за по-добър живот. Заради затварянето на учебните заведения и преминаването към електронна форма на обучение обаче децата се затрудняват с уроците.

Екипът на Сдружение „Център Мария“ се свърза с отдел „Закрила на детето“ и с педагог от СУ „Цанко Церковски”, за да предотвратят риска от изоставяне на най-малките деца в семейството и така се стигна до общото решение Петя, Мариян техните 5 деца да бъдат подпомогнати с продукти от първа необходимост, средства за дезинфекция, учебни помагала и пособия, дрехи, обувки и играчки за децата. На семейството бе дарена и отоплителна печка.

Петя и Мариян са убедени, че най-големите трудности са вече зад гърба им, а след отварянето на местното училище, учениците в семейството не са пропуснали нито един час заради липса на учебни помагала.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!