Традиционна среща на Консултативния съвет по програма „ИРИС“ се проведе отново този четвъртък. Съветът избра една организация, която ще получи финансиране за своето проектно предложение. Това е Сдружение "Верният настойник" от град Бургас.

*Програмата ще бъде отворена до изчерпване на наличните средства.

Научете повече за програма „ИРИС“ и как да кандитствате за финансиране на Ваш проект.

Тук можете да разгледате историите на част от организациите, които сме подкрепили.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!