Вчера се проведе традиционна среща на Консултативния съвет на програма "ИРИС". По време на срещата не са одобрени нови организации за финансиране.

Научете повече за програма „ИРИС“ и как да кандитствате за финансиране на Ваш проект. 

Тук можете да разгледате историите на част от организациите, които сме подкрепили.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

*Програмата е отворена до изчерпване на наличните средства.

Сподели!