Предлагаме ви част от Анализа на Български дарителски форум за тенденциите, посоките и обществените нагласи в дарителството

Тенденции сред фондациите

Даренията, направени от българските фондации, бележат ръст с близо 11% спрямо 2012 г. Това увеличение основно се дължи на факта, че български организации са администратори на двете междуправителствени програми - Програма за България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г. и Норвежкия Финансов механизъм и Българо-швейцарската програма за сътрудничество, които и през 2013 г. финансираха редица проекти на НПО.

Даренията, направени от фондации, базирани извън България, са намалели с около 30%, което основно е резултат от приключилите за страната ни програми на 5

Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа и на Балканския тръст за демокрация.

Големите чуждестранни донори в България (фондация „Америка за България”, фондация „Чарлз Стюърт Мот”, фондация „Велукс” и др.) са дарили над 33 млн. лв.

Сред тях най-големият дарител остава Фондация „Америка за България“ – над 90% от финансовата подкрепа за каузи идва именно от тяхна страна - общата сума за 2103 г. е 30,130,649 лв.

Фондациите през 2013 г. започнаха да използват различни и иновативни механизми за набиране на средства и привличане на съмишленици. Подобен пример са дарителските кръгове, особено популярни извън София, създадени по модела на британската The Funding Network, обединяваща индивидуални дарители за финансиране на проекти за социална промяна. В България такива дарителски кръгове се организират от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ в 8 града от страната и за 2013 г. са набрали 133,407 лв. от 419 индивидуални дарители за 42 каузи.

Целият текст на Анализ на Български дарителски форум, може да прочетете тук:

http://www.dfbulgaria.org/wp-content/uploads/2014/10/Analiz_Daritelstvoto-v-Bulgaria-prez-2013_BDF.pdf.

Сподели!