Продължаваме да ви представяме материали свързани с отбелязването на 100 години от създаването на първата обществена фондация в САЩ.

Обществените фондации са не само източник на средства, но и двигател и мост за обединяване на хора и ресурси на местно ниво, казва Барбара Леополд от Центъра по филантропия и гражданско общество - Ню Йорк.

Защо в САЩ дарителството към организации е по-развито от даряването на средства за физически лица, как работи една 100-годишна фондация и как държавата стимулира развиване на култура на дарителство - разказва Барбара Леополд, асоцииран директор в „Център по филантропия и гражданско общество“, Ню Йорк (philanthropy.org).

- Какво е мястото на дарителството във вашата страна, в града, в семейството?

- Много хора в САЩ се занимават с дарителство. Мисля, че даренията към организации са по-познати на обикновения американец от тези към физически лица. Това се дължи до голяма степен на факта, че американците не се срамуват да поискат от приятели да подкрепят кауза, за която ги е грижа. Тези, които работят в полето на филантропията обичат да казват: „ако не поискаш, няма да ти дадат“. В моето семейство, родителите ми, роднини, аз, моята сестра, всички подкрепяме много и различни организации. Подкрепяме инициативи, свързани с изкуство; даряваме за местната библиотека и оркестър, но също даряваме за генни изследвания, защото имаме приятел, чиято организация се занимава с важни изследвания на стволови клетки. Даряваме за борба с диабета, поради заболяване на член от семейството. След като аз и сестра ми станахме родители, започнахме да подкрепяме акции за набиране на средства в училищата на децата ни и да приканваме други наши приятели да правят същото. Мога да кажа, че „даряването“, както и „искането на дарение“ е твърде обичайна дейност в моята страна, в моя град - Ню Йорк, и в моето семейство.

- Как държавата подкрепя дарителството в САЩ?

- Всеки, който е правил дарения през годината може да изиска данъчни облекчения (до определен процент от общия си доход). Изискванията за организации, даренията към които водят до данъчни облекчения, са широки. Те са определени от Internal Revenue Service (Службата за вътрешни приходи). Много организации отговарят на тези изисквания, като например: Червеният кръст, Грийн Пийс, Лекари без граници, обществените телевизии и обществените радиа, обществени фондации, университети, повечето религиозни организации – включително църквите, джамиите и синагогите. Освен пари, дарения, за които могат да се ползват данъчни облекчения, са направените под формата на активи: акции и ценни книжа, недвижима собственост, дори употребявани автомобили. В по-малък размер, но също облекчения са допустими за нефинансови дарения, включително компютри, дрехи и предмети от домакинството (нови или употребявани).

Не на последно място, организациите в обществена полза могат да получат статут, който им дава облекчения при закупуване на стоки или услуги. Подобен статут имат обществените фондации, „Армията на спасението“, „Амнести Интернешънъл“. Те са с най-благоприятния данъчен статут в сравнение с частните фондации (като „Келог“, „Форд“ и др.)

Целият текст може да прочетете на: vesti.bg

Сподели!