Гергана е ученичка в 11 клас в смолянската природо-математическа гимназия „Васил Левски“. Не планира да продължава в университет. Желае по-скоро да завърши училище и да започне работа, за да подпомогне семейния бюджет. Вероятно това щеше да се случи, ако не беше срещнала своите бъдещи ментори по време на дискусията „Развитие в областта на STEM“. Дискусията е част от проект „Хоризонти на съвремието“, който училищното настоятелство реализира по програма „Знания за успех“. Събитието среща на едно място представители на местните институции и бизнес с учители и ученици от гимназията. Целта е да бъдат обсъдени възможностите за развитие на младите хора в областта на науките, математиката, инженерството и технологиите. По време на срещата местна фирма, специализирала в инженерството и проектирането представя дейността си и отправя поканата към учениците да разгледат техния офис. Гергана е сред първите приели поканата. Там работният процес и модерните технологии впечатляват ученичката. В резултат от компанията ѝ предлагат стаж през лятото. В момента Гергана е в 12-ти клас и с подкрепата на свои учители по математика и химия, се готви за кандидатстудентски изпити, защото ако се запише в университет от компанията ще предложат работа и ще подпомогнат следването й чрез стипендия.

5.jpg

Ако искате да подпомогнете кариерния избор на учениците и да ги вдъхновите да се развиват, кандидатствайте по програма „Знания за успех“ тук.

Програма „Знания за успех“ се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на SAP Labs България от 2012 г. насам. Програмата е насочена към училищните настоятелства на училища от малки населени места, където достъпът до качествен информационен ресурс е ограничен. Целта на програмата е да вдъхнови интереса на учениците към традиционно считаните за скучни теоретични науки. В последното си издание, инициативата акцентира и върху развитието на учителите и повишаване качеството на предаване на различните STEM дисциплини. 

До момента, през годините са финансирани 51 училищни настоятелства на средни училища от 30 населени места в страната. Настоятелствата са получили подкрепа да превърнат училището в място, стимулиращо желанието за учене и да при¬ложат STEM (наука, технологии, инженерство и математика) подхода сред ученици с ограни¬чен достъп до качествен информационен ре¬сурс. Подкрепени са дейности, които предоставят възможности за развитие на учениците в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката и които показват практическата връзка между тези дисциплини. През годините са обхванати повече от 20 000 ученици, 3000 от които са от уязвими групи.

Сподели!