Формула за успех

Има ли формула, чрез която да се изчисли как обучението по астрономия в българското училище може да бъде интересно и лесно за учениците? Отговор на този въпрос дават от сдружение „Вазовци“ към СУ „Иван Вазов“, град Вършец. Вършец е малко градче в Северозападна България. В средното училище там се обучават повече от 600 ученици, повечето от които са от бедни семейства и с различен етнически произход. Въпреки това, към днешна дата учениците от горен курс на обучение не само имат подчертан интерес към изучаването на астрономия и физика, но и техни разработки са отличени с няколко ученически награди в областта. Интересът към астрономията се ражда благодарение на школата по астрономия, създадена като част от проекта „Астропарти“ по програма „Знания за успех“. Благодарение на него учениците се сдобиват с оборудване за експерименти и наблюдения, както и за разработване на интерактивни мултимедийни проекти и уроци.

3.png

В школата по астрономия теоретичните занимания са интерактивни и са съвместени с практически дейности и наблюдения на Слънцето и Луната в различни съзвездия и експерименти. По време на практическите занимания учениците изработват подвижна звездна карта и конструират слънчев часовник. Заедно с това активно участват в подготовката и реализирането на Месец на космонавтиката, в резултат на което, освен изследователски умения, придобиват и умения за работа в екип и организиране на научни събития. Интерактивното обучение включва посещения на обсерватории и метеорологични станции, както и дискусии с известни учени в областта.

Ако искате да въведете и развиете STEM обучението в училище, кандидатствайте по програма „Знания за успех“ тук.

Програма „Знания за успех“ се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на SAP Labs България от 2012 г. насам. Програмата е насочена към училищните настоятелства на училища от малки населени места, където достъпът до качествен информационен ресурс е ограничен. Целта на програмата е да вдъхнови интереса на учениците към традиционно считаните за скучни теоретични науки. В последното си издание, инициативата акцентира и върху развитието на учителите и повишаване качеството на предаване на различните STEM дисциплини.

До момента, през годините са финансирани 51 училищни настоятелства на средни училища от 30 населени места в страната. Настоятелствата са получили подкрепа да превърнат училището в място, стимулиращо желанието за учене и да при¬ложат STEM (наука, технологии, инженерство и математика) подхода сред ученици с ограни¬чен достъп до качествен информационен ре¬сурс. Подкрепени са дейности, които предоставят възможности за развитие на учениците в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката и които показват практическата връзка между тези дисциплини. През годините са обхванати повече от 20 000 ученици, 3000 от които са от уязвими групи.


Сподели!