Движението е свободата да се срещаш, научаваш и общуваш със света. Представяме ви един много интересен и креативен проект, който е в солидарност с палестинските общности, борещи се десетилетия с окупация, потисничество и заплахи. Проектът  „Рейсът на свободата“ използва интерактивни културни събития, включително общностни театри за застъпничество и изграждане на общността. Чрез този проект  организаторите се опитват да преодолеят различните типове разделения наложени от човека като обединяват хора от цял свят, които се срещат, за да учат, споделят и създават връзки в окупирана Палестина. И до днес палестинските общности живеят изключително изолирани едни от други, и от останалия свят, което подхранва чувството на маргинализация и безнадежност. В тези райони дългогодишната окупация, изолацията и военното насилие са довели до високи нива на индивидуални и колективни травми, засягайки изключително тежко децата и младежите. Театърът, изкуството и културното изразяване са от основно значение за поддържането на психологическото развитие на децата, младежта и населението, като цяло. „Рейсът на свободата“ пътува до различни общности и използва културата, за да отговори на фундаменталната човешка нужда да споделиш историята си и това да бъде признато и уважено. Освен това този проект свързва палестински общности една с друга и с хора от цял свят, които идват да покажат солидарност и да градят връзки. Крайната цел на проекта е да достигне до над 3 000 деца, младежи и възрастни, насърчавайки доброто развитие на общността, чрез споделянето на истории и изграждането на взаимна солидарност. Този проект и различните му дейности ще допринесат за популяризиране на правата на човека, докато участниците в него се борят срещу дискриминацията и потисничеството. Материала е от: http://www.globalgiving.org/projects/freedombus/

Сподели!