Елеонора Гаджева, текст Дни преди началото на новата учебна година ви предлагам един текст свързан с образование и дарителство. С усилията на един човек и обединената подкрепа на  група от хора училището може да се превърне в притегателно място за срещи, общуване на ученици и учители . Проф.Илия Дичев е преподавател по счетоводство в Бизнес училището на Университета Емори в Атланта, щата Джорджия. Основните му занимания са свързани с преподавателската му дейност и работа по изследване на фондовите пазари. Публикуваме интервю с него, за да говорим как един българин живеещ зад граница може да бъде активно съпричастен към каузи свързани с родния му град Стара Загора. Стъпка по стъпка „Проектите, които подкрепям са свързани със Стара Загора и конкретно с дома за деца “Мария Терезия“, II Основно училище „П.Р.Славейков“ и проекти на Младежката банка в града. Средствата, които са дарени от мен са основно за закупуване на оборудване свързано с учебния процес и подобрения на материално-техническата база. Започнах да обръщам внимание на дарителски кампании преди около 18 години, като в началото средствата ми бяха насочени към разнообразни каузи в САЩ. От 4-5 години даренията ми са концентрирани предимно в областта на образованието и главно в Стара Загора. Размерът на дарените от мен средства е различен, но по-важно е те да бъдат изразходвани целенасочено и да има полза от тях. За мен от голямо значение е обратната връзка, а тя идва като реакция на хора – познати и непознати. В България това се чувства по-осезаемо, защото дарителството в страната сега се развива и не са много жестовете на подкрепа. Получавал съм различни сувенири като знак на благодарност, но от всички малки жестове, най-много ме радват детските рисунки, които с удоволствие приемам и закачвам на стената в кабинета си. Общо взето ме вълнуват каузи свързани с помощта за деца, подкрепа на проекти на тема природа и грижа за животните. Важно е направеното дарение да послужи като  катализатор. Да помага на инициативни и отговорни хора, които да свършат добра работа, да може да привлече и други. Такъв пример е II ОУ „П.Р.Славейков“ в Стара Загора. Там работи инициативен директор, подкрепян от активно училищно настоятелство и с дейното участие на родители. Така само за последните три години училището е преобразено. Почти всички училищни стаи са обновени.“ Култура на дарителството „Няма съмнение, че дарителството е знак за развито общество. За осъзнаване на активната роля на всеки от нас да участва в изграждането на добра среда на общуване. И пак казвам, не е важен единствено размерът на дарението, а оказаната помощ, съпричастността ни един към друг. В България дарителството е „младо“ и за да укрепне и да се развие добре трябва да се превърне в грижа на всеки и на гражданските организации, които да се стремят към прозрачност, на държавата, която да осигури добра среда за развитие и на всеки отделен гражданин, да проявява инициативност. Да търси каузи близки до него и да следи резултатите от оказаната подкрепа. Всичко това се случва бавно, но съм убеден, че дарителството в България има светло бъдеще.“ Анонимно добро „От една страна не е водещо това дали дарението е анонимно, важно е да има повече дарени средства. Анонимният акт е благороден и правилен в смисъл, че личността на дарителя не е водеща. Но от друга страна, анонимния жест не може да послужи като пример за други дарители.“ Проф. Илия Дичев е носител на наградата „Заедно 2011“ на ФРГИ в категория Индивидуален дарител с кауза. Дарените средства са за повишаване качеството на учебния процес чрез подобряване на материалната база на училища в Стара Загора.

Сподели!