Политиката за защита на личните данни на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ е публикувана освен на собствения ѝ сайт, където следва да бъде и на интернет страницата на фондация „Всички под слънцето“. Освен дословния препис на документа, основания за по-горното твърдение дава факта, че на няколко места в политиката на фондация „Всички под слънцето“ фигурира абревиатурата ни ФРГИ.

1.png

Още един документ на ФРГИ - етичният кодекс на фондацията, наподобява публикувания на сайта на „Всички под слънцето“ етичен кодекс. В преписа на етичния кодекс освен смяна на имената на двете фондации се наблюдават и известни съкращения.

2.png

В страницата за често задавани въпроси пък са посочени за партньори Google Ad Grants и Microsoft. Като TechSoup България - платформата за дарения на технологични продукти на граждански организации в България, ФРГИ знае, че двата технологични гиганта нямат партньори в България. Компаниите предоставят дарения на своите продукти, но не партнират на граждански организации. Това прави позиционирането им като партньори невярно и неточно.

3.png

Освен преписаните текстове и неточната информация, от сайта на организацията не става ясно кои са хората, които стоят зад нея. Това поставя под съмнение прозрачността и отчетността на работата ѝ пред дарителите, и пред обществото като цяло.

Считаме за абсолютно недопустимо организация, която има амбиция да подпомага различни каузи, набирайки средства от гражданите да не може да разработи собствена политика, с която да гарантира личната неприкосновеност на същите тези граждани, от които събира дарения.

Освен че не успява да гарантира със собствени сили защитата на личните данни на своите дарители, организацията не може да гарантира и прозрачността на своята работа – поставяйки етични стандарти за работа и заставайки с имена и лица пред гражданите. Смятаме, че е крайно време да имаме ясни критерии и позиция за това какво в нужно на една организация, за да бъде прозрачна и отчетна – най-малкото да са ясни хората, които стоят зад организацията. Особено важно е това, за организации, които имат претенцията да събират дарителски ресурс и да подкрепят финансово различни инициативи, чрез платформа за онлайн дарения.

От създаването си през 2001 г. до сега Фондация „Работилница за граждански инициативи“ развива местните общности, като инвестира и в капацитета на гражданските организации. В 18 годишната си история сме подпомогнали представители на над 2000 граждански организации да подобрят знанията и уменията си в различни сфери. Въпреки това нито един представител на Фондация „Всички под слънцето“ не се е обръщал към ФРГИ с молба за съдействие да разработи свои собствени документи. Вместо да обогати знанията си в тази област, организацията е предпочела директно да препише текстовете на документите ни.

Сподели!