Според комисар Тисен преходът към въглеродна неутрална икономика би увеличил броя на работните места и ще подобри структурата на пазара на труда по отношение на разпределението на труда и необходимата квалификация. До 2030 г. преходът ще създаде повече от 1,2 милиона работни места в ЕС, в допълнение към вече прогнозираните 12 милиона. Преходът може да смекчи продължаващата поляризация на работните места в резултат на автоматизацията и дигитализацията чрез създаване на работни места в средния диапазон, особено в строителството и производството. ЕС ще трябва да инвестира повече в умения и иновации.

Допълнителна информация: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3412_bg.htm #SocialRights

Сподели!