Децата на Антоново

Според официалната статистика всеки втори жител на град Антоново е без работа. Семейства отглеждат децата си на ръба на бедността. Ниският социален статус на родителите лишава децата им от равни възможности за развитие. През последните години безработицата е стопила три пъти населението в Антоново. Родители оставят децата си на техните баби и дядовци, за да търсят препитание в чужбина. Липсата на здравословна връзка между дете и родител застрашава децата от отпадане от училище, поражда зависимости и проблеми в емоционалното и социалното им развитие. Достъпът до алтернативно образование, до културни, творчески и спортни дейности за децата на Антоново е ограничен. Общинският детски комплекс в града отдавна е затворил врати. Младежки център няма. Културният календар е спрял на една далечна дата, а за младежки инициативи се говори в минало време.

Надежда за Антоново

С цел да подкрепи развитието на децата и младежите, отглеждани в бедност и от техни близки, сдружение „Надежда за Антоново“ стартира проект „Подай ръка“ по програма "Дъга“ 2015 – 2017 на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. От една година насам сдружението работи за подпомагане на деца в риск и деца с изявени дарби, за интегрирането на етнически и социални групи и за развитието на гражданската активност в Антоново.

Развитие на деца и младежи и развитие на родителите им

Идеята на екипа е да подпомогне развитието на децата чрез създаване на среда, в която те да участват активно, да изразят и развият своите талант и потенциал, чрез обучение на техните родители, което да благоприятства за укрепването на връзката им с децата. Екипът на проекта проучва на кои деца и родители от града може да бъде възможно най-полезен и ги посещава на място, в техния дом. В резултат събират общо 21 деца и 15 семейства. Родителите на пет от децата са зад граница, други пет са отглеждани от един родител, а останалите са от социални слаби семейства.

Родителите учат, докато деца правят закуска

Рядко дейностите, в които се предвиждат да бъдат включвани деца идентифицират техните нужди и интереси. Оперативният екип на проект „Подай ръка“ не действа така. Преди да организира творческите занимания на децата, екипът прави проучване от какво се интересуват. Така сформират пет клуба по интереси: „Растениевъдство”, „Кулинарство”, „Кошничарство и плетене на тръвни”, „Фототуризъм” и „Компютърна грамотност”. Очаква се в клубовете децата да получат нови знания и да развият практически умения. Наученото от клубовете ще представят на различни събития: кулинарна изложба, фотоизложба, изложба на занаятите, пътуване до местна природна забележителност, посещение на еко - музей. Между приятните часове по занаятчийство, ще посещават и съботна занималня. В нея чрез интерактивни методи ще бъде подкрепено образованието им по български език и литература, английски език и математика. Активното участие на децата в различните клубове по интереси ще насърчи творческото им развитие и критична мисъл, ще осигури нови и приятни преживявания.

Родителите също ще посещават съботна занималня, но не по математика или по български. Те ще присъстват на различни лекции, беседи, дискусии, водени от експерти – педиатър, детски психолог, медицински работник, социален педагог. В съботното училище родителите ще разберат повече за потребностите на своето дете, ще открият нови начини за насърчаване развитието на детето си и ще се срещат с други родители, с които да споделят и дискутират. Оказаната подкрепа на семействата ще допринесе за създаване на системен подход за развитие на детето, неговото семейство и общност.

Децата да станат активни граждани

След реализирането на проекта „Подай ръка“ на сдружение „Надежда за Антоново“ се очаква всички 15 семейства да придобият умения и да се запознаят с полезни практики за справяне със затруднени ситуации. Очаква се децата да развият нови умения да получат нови знания, така че да бъдат активни граждани.

------------------------------------------

Проект „Подай ръка“ е част от програма „Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Програмата подкрепя развитието на деца и младежи, израстващи в бедни семейства от икономически слабо развити региони. Често тези деца и младежи са отглеждани от свои близки поради икономическата миграция на техните родители. Тези предпоставки създават условия за социална изолация, липса на граждански и социални умения и ограничен достъп до качествено образование. Децата и младите хора все по-често употребяват цигари, наркотици, алкохол, което застрашава тяхното здраве. Сексуалната култура продължава да бъде на твърде ниско ниво и тази тема продължава трудно да се артикулира не само в училище, но и в семейството.

Програмите за детско и младежко развитие у нас са фокусирани изцяло върху деца и младежи в риск. Липсват програми, които да посрещнат нуждите на децата и младежи от малки населени места, отглеждани в бедност, от свои близки.
Програма „Дъга“ е насочена към социалното включване на деца и младежи от уязвими групи, базирано на системен подход за развитие. Програмата съдейства за намаляване на рисковете от зависимости, трафик и насилие в дома или в училище и стимулира активното ангажиране на децата и младежите да бъдат добри граждани.

С програма „Дъга“ 2015 -2017 г., Фондация „Работилница за граждански инициативи“ /ФРГИ/ цели да създаде критична маса организации и съмишленици, които са обединени от нуждата за инвестиране в детското развитие, първичната превенция и неформалното образование. През 2015 г. ФРГИ подкрепи идеите за детско и младежко развитие на 24 организации от цялата страна. В периода 2011 – 2013, ФРГИ е реализирала първото издание на програма „Дъга“, благодарение на която са подкрепени 1176 деца и младежи, 196 родители, 181 професионалиста, работещи с деца и доброволци и над 1600 непреки участници между които отново деца, родители и специалисти.

Сподели!