Община Камено включва 13 населени места с над 11 000 жители. Населението се самоопределя основно като роми, по-малък процент са копанари, турци и българи. Процентът на безработица в общината е висок. През последните години все повече нараства броят на семействата, живеещи под прага на бедността. Борбата за оцеляване и липсата на информация сред предимно ромската общност са сред основните предпоставки за развитието на порочната практика: трафик на бебета, както и на млади момичета и момчета с цел проституция. В последните години са разкрити няколко организирани групи за продажба на бебета и деца в Гърция. В резултат на шумни процеси са осъдени ръководители и участници на канал за трафик, обхванал цялата страна. „Има жени от Камено, които са продали по 6-8 бебета. Това са фактите. Те сами си казват колко деца са изтъргували. На въпрос защо го е направила, майката отговаря – „за да нахраня другите си деца”. Когато това е поведението на родителите, този поведенчески модел се възприема и от децата”, споделя Керанка Байчева от Сдружение „Равновесие”. Съдбата на продадените бебета е различна - някои попадат в нормални семейни условия, но други са отглеждани за донори на органи. Много семейства търсят прехрана в съседна Гърция като оставят децата на грижите на възрастни хора. Те не се справят с родителските отговорности, като в резултат се наблюдава рисково сексуално поведение, честа употреба на наркотични и упойващи вещества, противообществени прояви, системни отсъствия от училище. Справянето с този проблем от Сдружение „Равновесие“ виждат в създаването на обучителен център за превенция на трафика на хора в общината, където да бъдат провеждани обучения във всички възрастови групи. Идеята е на група младежи, добороволци към сдружението. Каузата им припознават от Сдружение „Верния настойник“, както и Община Камено. Заедно стартират проект „Деца и младежи срещу трафика на бебета и деца в Община Камено“ по програма „Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, с финансовата помощ на Фондация „Велукс“. Освен създаване и приемане на обучителна програма, екипът на проекта си поставя за цел да формира нулева толерантност към всяка форма на насилие над децата, да изгради чувствителност към опити за трафикиране на бебета и деца и адекватна реакция при констатиране на такива, както и създаване на мрежа от доброволни консултанти от общността за незабавна намеса при опити за трафикиране на бебета и деца. „Проектът е насочен към обучение на децата от най-ранните възрастови групи. С тях се говори за ценностите на личността и семейството. Тъй като най-тревожна е голямата обществена търпимост към явлението – приемането на продажбата на едно дете като нещо нормално, ние се стремим да формираме нулева толерантност към трафика на бебета. Идеята е програмата да стане перманентна и да бъде възприета в училищата. Ние ще подарим тази програма, за да може да я възпроизвеждат всяка година. Нашата цел е работа във всички възрастови групи – от детската градина до горен курс”, споделя координаторът на проекта Керанка Байчева. В проекта са включени: 20 деца от последна група в детските градини, 20 ученици от начална степен на училищно обучение, 60 ученици от средна степен на училищно обучение, 20 ученици от горна степен на училищно обучение. Участие взимат и 20 добрволци – консултанти, както и родители и учители. Дейностите по проекта стартират през август 2015 г. „Надежда за промяна има, ако се работи активно с децата и младите хора – бъдещи съпрузи и родители. На децата ще бъдат представени основните понятия, свързани с трафика, възможностите за попадане в такава ситуация. Предвидени са много ролеви игри, чрез които учениците ще могат обсъждат проблемни ситуации и реални казуси. Обучителните модули в среден и горен курс, както и с доброволците целят промяна на стереотипа с цел недопускане на трафик на бебета и деца като една от най-нечовешките форми на насилие над личността.“, допълва Байчева.

Сподели!