Възможността да получат лицензиран софтуер на минимална цена е основният мотив на граждански организации и читалища да кандидатстват за дарение на технологични ресурси през платформата TechSoup България.

Това показват резултатите от допитването, което ФРГИ проведе през месец януари 2018 г. сред потребителите на платформата. Анкетата е разпространена онлайн сред организации, получили дарение на технологични ресурси повече от един път. В резултат общо 150 организации отговориха на въпроса: „Защо кандидатствахте за дарение през TechSoup България?“. Анкетираните имаха възможност да дадат повече от един отговор на поставения въпрос.

От всички попълнили анкетата 128 посочват, че кандидатстват за дарение през TechSoup, заради възможността да получат лицензиран софтуер на минимална цена.

TechSoup България е единствената платформа у нас за технологични дарения за НПО, читалища и обществени библиотеки. Срещу всяко получено дарение организациите заплащат символична административна такса за обработка на заявката.

През платформата организациите получават лицензирани продукти на технологичните лидери: Microsoft, Adobe, Autodesk, Semantec Desktop, Semantec Enterprise, Тableau, Bitdefender, CleverReach, Verits. Благодарение на получените софтуерни решения организациите повишават административния си капацитет и съответно – ефективността от своята работа. Получените продукти са лицензирани, чрез което получателите им избягват риска от законови санкции за употреба на нелегален софтуер от една страна, а от друга – предотвратяват възможните сривове и загуби на създадени проекти, анализи, доклади и други важни за организацията ресурси.

Съществена полза от платформата е възможността организациите да намалят разходите си за технологични продукти и да инвестират спестените средства в работа за постигане на мисията им. Това е вторият мотив за организациите да кандидатстват за дарение през TeshSoup. От всички анкетирани 98 посочват като мотив спестяването на средства и насочването им към тяхната идеална цел.

Повече от половината анкетирани – 82 посочват, че използват TechSoup и заради бързината, с която се обработват заявките им. У нас TechSoup се управлява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Екипът на ФРГИ валидира кандидатстващите за дарения организации, като се стреми да отговори на заявките на организации в най-кратки срокове.

Припомняме, че само за изминалата 2017 г. на платформата са регистрирани 175 нови НПО и читалища. Общо 146 НПО и читалища са направили 193 поръчки за дарение на различни технологични ресурси. Пазарната стойност на дарения софтуер е близо 410 000 лв.

TechSoup България стартира у нас през 2009 г. в резултат на партньорството между базираната в Сан Франциско организация TechSoup Global и Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ). От тогава до сега от програмата са се възползвали над 1 000 български НПО и читалища.

Сподели!