„Кранти“ (от хинди „революция“) е организация, която се бори с трафик на малолетни момичета. Обичайната практика е изпращане им в Момбай с предложения  за работа, където се склоняват към проституция. „Кранти“ работят за превенция на тази практика, като създават проекти свързани с образованието на младите жени, дават им насоки за кариерно разивитие, както и ресурсите,  от които се нуждаят, за да постигнат целите си. Моделът на “Кранти“ работи от няколко години и продължава да се развива. Някои от жените, на които са помогнали от организацията днес вече могат да спонсорират и наставляват по-млади момичета жертви на трафик. Всички те са гласът на милионите подтиснати  жени в цяла Индия, всеки ден членовете на „Кранти“ работят, за да докажат сред общността си, че всяка жена е самостоятелно разумно същество, а не нечия собственост. Как се справят с проблема? Образованието и социалното приобщаване е ключов момент за превръщането на младите момичета в уверени и незавсими жени, които да продължат да бъдат посланици на социалната промяна в Индия. Библиотеките са удобно място за обучение, четене, прекарване на свободното време и осъществяване на контакти. Те правят образованието по-достъпно. А изграждането на нова и добре оборудвана библиотека е само малка част от обучителните ресурси, от които „Кранти“ се нуждаят. В дългосрочен план До 2025 година „Кранти“ си поставят за цел да променят отношението на обществото към проблемите с трафик на момичета и склоняването им към проституция. Да създадат нов устойчив и успешен модел на организациите,които се борят с трафика на хора, да дадат гласност на проблема в Индия и да докажат, че всяка жена може да промени света. „Кранти“ набират средства за построяване на бибиотека в сайта http://www.globalgiving.org/

Сподели!