„Цяло село е нужно, за да се отгледа и възпита едно дете” е африканска поговорка. Мога да кажа обаче, че подобни по смисъл поговорки се срещат и при други култури. Те показват мъдростта на хората относно това колко е важно в отглеждането на децата една общност да има не само реално място, но и отговорност. Аз бих продължила поговорката и бих казала – цяла държава е нужна, за да се отгледа и възпита едно дете. Използвам думата държава, но имам предвид сбор от различни сектори и институции, които държавата обикновено обединява -  държавни институции, законодателна власт, местна власт, бизнес, медии, религиозни институции, гражданско общество, или просто гражданите на една държава. Държава, която да поеме своята отговорност за децата и да създаде условия за тяхното отглеждане. Както децата, които се отглеждат в семейна среда, така и тези, настанени в различни институции , без значение дали са с физически или умствени увреждания или здрави, но душевно наранени  от различни хора и институции. Въвеждаме тази тема, защото както обикновено ФРГИ поема предизвикателството да насочи поглед към тема, която не е много поулярна, защото има много различни проблеми, които се нуждаят от незабавна намеса. Така обаче забравяме или по-скоро пропускаме важни неща, които са инвестиция в бъдещето ни като държава. Сега, ние от ФРГИ мислим, че в време да заговорим за децата на България. Не само за тези, които са настанени в институции, а тези, които са в семействата си и които също имат нужда от подкрепа. Както те самите, така и техните родители, а много често и учители и роднини, най-често баби и дядовци, заети с тяхното физическо отглеждане. ФРГИ не само иска да въведе тази тема, но и започва работа в тази посока. Очаквайте скоро продължение.

Сподели!