Все по-често неправителствени организации са изправени пред предизвикателството да представят своите каузи пред различни целеви публики: дарители, доброволци, медии, местна общност и други заинтересовани страни, с чиято подкрепа да гарантират своята устойчивост и добър публичен имидж.Новите технологии направиха този процес по-лесен и ефективен от всякога. С помощта на различни презентационни програми можем да представим своята кауза по интересен и креативен начин. Различните софтуерни продукти предлагат редица възможности за постигане на максимално въздействие. Съчетавайки текст, изображение и видео можем да покажем в цялост нашата визия за по-добър свят. Безспорно една от най-широки използваните програми за създаване и съхранение на презентационни продукти е Power point, част от Microsoft Office пакета. Power point презентацията ни помага да разкажем завладяваща история за нашата кауза, да покажем напредъка на нашата организация в изчистени диаграми и таблици, да вдъхновим последватели и съмишленици. Постигането на този ефект обаче изисква редица умения и комепетенции. Освен, че трябва да говорим добре пред публика и да умеем да взаимодействаме с нея по време на самата презентация се изисква и сериозна предварителна подготовка. Тя включва създаване на структурирана и завладяваща реч, която да бъде подкрепена с добра презентация. Това от своя страна поставя изискването да познаваме както техническите възможности на Power point, така и да умеем правилно да съчетаваме различните елементи. Трябва да знаем как да форматираме и редактираме текста на слайда и как да направим цветови фон, но и да сме наясно кои съчетания на текст и фон са най-подходящи за ефективно зрително възприемане. Представете си презентация, чийто слайдове имат тъмно син фон, а текстът е в зелено с шрифт Monotype Corsiva и размер 12. Това съчетание със сигурност би отблъснало и най-заинтересованата публика. А сега си представете същия тъмно син фон с текст в жълто с шрифт Calibri и размер 24. Създадения контраст не дразни и не натоварва зрението на публиката, което е важно за да задържите нейното внимание. Понякога една снимка или видео разказват много повече за организациите, отколкото и най-добре написаната реч. Затова е важно да знаем не само как да вмъкнем изображение или видео в презентацията, но и къде и как да ги разположим. Ако на един слайд имаме повече от четири изображения, едва ли публиката ще разбере нашето послание. Често ни се налага да представяме своята кауза в цифри. Брой привлечени доброволци, преки и непреки бенефициенти, дарители и т.н. Сложните таблици и диаграми объркват публиката. Трябва да изберем най-подходящата диаграмата, така че важната информация да бъде разбрана от нашата аудитория. Много често сме изправени и пред предизвикателството – време. В рамките на различни специални събития се налага да представим своята кауза за няколко минути, в няколко слайда. Това изисква при предварителната подготовка да селектираме най-важната информация и да успееем да я представим по най-вълнуващия начин. Това са изключително ценни умения, които се развиват с много практика и с добро владеене на Power point. В помощ на неправителствете организации у нас, Фондация „Работилница за граждански иницативи“ планира тази година да посвети традиционния Ден на НПО именно на Power point. Ежегодното събитие се организра с подкрепата на Microsoft България. Тази година идеята е неправителствените организации от цялата страна да бъдат запознати с възможностите на Power point и да усвоят нови умения, които да им помогнат да създават вдъхновяващи презентации. Помогнете ни да ви бъдем максимално полезни, като попълните анкетата тук. За повече подробности около събитието, следете сайта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Знаете ли, че... В началото на разработването Power Point се е наричал Presenter. Power Point 1.0 е пуснат в употреба през април 1987 за Mac OS. Microsoft купуват PowerPoint за 14 милиона долара, на 31 юли 1987. От 1990 той е пуснат в офис пакетите. Версията 2002 на PowerPoint (или така нареченият Microsoft Office XP пакет) е първата, предоставяща възможност в презентацията да може да се вмъкне анимация, фигури и музика.

Сподели!