В подкрепа на гражданското общество: 30 години по-късно

Повече от четвърт век след сериозни инвестиции за изграждане на гражданско обществото в Централна и Източна Европа, обществено-политическата картина на Стария континент е различна. Какъв е резултатът от създадените между 1991 и 2007 пет целеви фонда (Фондът за подпомагане на гражданското общество в Централна и Източна Европа: Партньорство за околната среда в Централна Европа, Балтийско-Американският фонд за партньорство, Тръстът за гражданско общество в Централна и Източна Европа, Балканският Тръст за демокрация и Черноморският Тръст за регионално сътрудничество) в подкрепа на гражданското общество? Отговор на този въпрос дава докладът „В подкрепа на гражданското общество: Уроци и поуки от функционирането на петте фонда в Източна Европа“.

Неговите автори провеждат над 250 интервюта с донорите на петте фонда, членове на настоятелства и представители на персонала, както и независими експерти и наблюдатели. Сред интервюираните са двама членове от екипа на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ – Илияна Николова, изпълнителен директор и Моника Писанкънева, програмен директор. Повече от 7 000 000 лв. за развитие на местните общности е инвестирала Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) през последните 18 години, като по този начин е финансирала близо 2000 инициативи на над 1500 граждански организации. Поставяйки в центъра индивидуалната отговорност, доверие, грижа, филантропия, равни права, ФРГИ работи за най-важните принципи на демократичното общество.

Освен заключения за въздействието от работата на петте фонда, резултатите от изследването обхващат широк набор от практики и стратегии, които организациите на гражданското общество са предприели във времето, за да посрещнат различните предизвикателства. Кои са те, можете да научите в резюмето на доклада на български език тук.

Целият материал е достъпен на следния адрес: www.gc.cuny.edu/cpcs

Сподели!