Мариан Тисен,  Европейски комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност

Мариан Тисен

Европейски комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност

Глобализацията, застаряването и дигитализацията променят света, какъвто го познаваме. Променя се икономиката и начина ни на работа. С нови работни места и роли, които не са съществували преди. С ново естество на работа. С нови умения. Има големи възможности за компаниите, служителите и гражданите, но също така и предизвикателствата, с които трябва да се справим. Защото за някои хора тази промяна се случва твърде бързо. Хората се страхуват да не изостанат и се тревожат за бъдещето на децата и внуците си. Разбирам несигурността и страха на хората. Не искаме просто да преживеем тези промени. Искаме да сме част от тези, които оформят нашето бъдеще и да инвестираме в хората, така че никой да не изостава.

Ето защо през 2017 г. стартирахме Европейския Стълб на Социалните Права. Той бе одобрен през същата година по време на първата социална среща в последните двадесет години. Това е важно събитие в социалната история на Европа. Стълбът е водещ фактор за развитието на бъдещата социална политика. Той определя 20 принципа и права, организирани около три приоритета. На първо място, равни възможности по отношение на образованието, обучението и ученето през целия живот. Второ - справедливи условия на труд. И трето - достъп до социални услуги и защита. Нашата цел е да се намалят основните социални различия между европейските държави-членки. Но не в надпревара към дъното. Трябва да се обединим в пътя нагоре, за по-висок жизнен стандарт и по-добри условия на труд. Нещо, което да прави хората по стабилни. Като гарантираме, че нашите правила и институции са готови за дигитално бъдеще. Всички държави-членки се ангажираха да направят това и сега всеки работи в своята област на компетентност.

Поставихме начало на Европейска Програма за Умения, за да гарантираме, че хората имат правилните умения. Направихме законодателни предложения за по-добра защита на най-уязвимите служители, включително тези в икономическата платформа. Както по отношение на условията на труд, така и по отношение на достъпа им до социална сигурност. Също така предложихме по-добър баланс между професионалния и личния живот, така че жените и мъжете да могат да комбинират по-добре личния и професионалния си живот. Тези предложения бяха съгласувани с Европейския парламент и държавите-членки. Това ново законодателство ще създаде положителна промяна за много европейци.

И така, благодарение на Стълба имаме компас в ръцете си, за да се подготвим за новата реалност на 21-ви век. Това е важно не само по социални причини, но и за нашата възможност да създаваме иновации и конкурентоспособност в света. С този стълб можем да изградим модерни, приобщаващи и конкурентни общества, където динамичната икономика и социалният напредък продължават да вървят ръка за ръка.

Искаме да запазим тази инерция. Но това няма да се случи от само себе си. Прилагането на социалните права на практика е отговорност на обществата, която трябва да се приеме в държавите-членки, социалните партньори и гражданското общество.

Изпълнителният директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ Илиана Николова е посланик на Европейския стълб на социалните права в България. С мисията да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, организацията подкрепя популяризирането на Европейския стълб на социалните права и повишава обществената осведоменост относно 20 принципа на стълба. Г-жа Николова взе участие и на събитие на Европейската комисия по темата през месец февруари в Брюксел.

Само чрез съвместна работа можем да изградим справедлива и социална Европа, която ще бъде история за успеха за години напред.

Сподели!