Насърчава развитието на учениците и учителите от столичното 18 СОУ 

Фондът е учреден при Фондация „Работилница за граждански инициативи“ на 28 юни 2016 г. в памет на Бояна Иванчева - фотограф и пътешественик, напуснала този свят в следствие от рядко заболяване. Фондът е учреден от нейни близки и приятели и набира средства, с които да предостави ресурси за развитие на учениците и учителите от столичното 18-то СОУ.

Дейности:

За постигането на тази цел Фондът подкрепя инициативи, които:

• Създават подходяща учебна среда с оглед повишаване на успеваемостта на учениците при усвояване на нови знания;

• Откриват и мотивират силните страни на учениците;

• Подкрепят развитието на преподавателите в училище с цел повишаване на качеството на образованието в училище;

• Стимулират създаването на активни гражданска позиция;

• Обучават в толерантност и зачитане на правата на другия.

Управление:

Фондът се управлява от Обществен съвет в състав:

Красимира Иванчева , Учредител

Моника Христова, член на Настоятелството на ФРГИ

Илияна Николова - Изпълнителен директор на ФРГИ

Членове:

Андрей Борисов Демиров

Вергиния Василева Костадинова

Ирена Иванова Влахова

Председател на Обществения съвет е Красимира Иванчева.

Правилник:

Повече за целите, устройството и управлението на Фонда може да научите от неговия Правилник тук

 

Сподели!