Какви са възможностите за кандидатстване по фонд INSPIRE. Кога ще бъде обявен конкурсът, до кога ще може да кандидатства и как. Какви са допустимите дейности и какви документи трябва да се подават. Отговор на тези още въпроси ще даде третата поредна информационната среща по Фонд INSPIRE в Стара Загора.

Тя ще се проведе на 18 юни 2024 от 15:30 в Хотел-ресторант Зеленият хълм (ул. Никола Икономов 6). Участието в събитието става след предварителна регистрация от този линк.

Срещата е отворена за ръководители на граждански организации, проектни мениджъри и специалисти, работещи с деца. Всички те ще могат да научат повече за конкурса за безвъзмездно целево финансиране по Фонд INSPIRE.

Фондът ще предостави 1 620 000 евро за безвъзмездно целево финансиране за местни и национални проекти на граждански организации, които да работят в посока намаляване на насилието над деца и овластяване на жертвите на насилие. Конкурсът ще бъде отворен през месец юли тази година.

Фонд INSPIRE е част от проект INSPIRE: Подобряване на националната подкрепа за превенция, интервенция и отговор на насилието над деца и овластяване на жертвите. Проектът предвижда и обучителна програма за повишаване капацитета на подкрепените организации. Проектът се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Националната мрежа за децата (НМД) и е съфинансиран от Европейския съюз. Проектът е с продължителност от три години, в които ФРГИ ще отговаря самостоятелно за предоставянето на финансирането на проектите, а НМД – за изграждането на капацитет на организациите.

Информационните срещи се провеждат в шест български града – София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна и Русе. График на срещите, можете да видите тук. След обявяването на конкурса ще се проведат и четири онлайн обучения относно процеса на кандидатстване, включително подаване на формуляра и разясняване на методиката, по която се разработва формуляра.

Сподели!

Свързани статии