В четвъртък се проведе редовното заседание на Консултативния съвет по програма "ИРИС", на което бяха разгледани две проектни предложения.

Беше одобрен един проект, представен от Народно Читалище "Любен Каравелов - 1897" в село Куртово Конаре. Проектът им ще подкрепи 30 семейства със 75 деца и ще получи 11 900 лв. за дейности, насочени както към материална подкрепа на семействата, така и в предоставяне на специализирана помощ за децата за усвояване на учебния материал в условията на дистанционно обучение.

Програма „ИРИС“* финансира проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Ако имате идея за проект, в подкрепа на българските семейства за справяне с последсвията от Covid кризата, можете да ни изпращате Вашите предложения. Научете повече за Условията за кандидатстване.

Програма "ИРИС" - Да запазим семействата заедно!

*Програмата е отворена до изчерпване на наличните средства.

Сподели!