Началото на новата година започва с един одобрен проект, който ще получи финансиране по програма "ИРИС".

Вчера се проведе първото за 2021 година заседание на Консултативния съвет по програма "ИРИС". Бяха разгледани две нови проектни предложения. Финансиране в размер на 17 690 лв. ще получи Народно читалище "Просвета 1899" - с. Крушовица, чийто проект е в подкрепа на 50 деца и семействата им.

Програма „ИРИС* финансира проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Ако имате идея за проект, в подкрепа на българските семейства за справяне с последсвията от Covid кризата, можете да ни изпращате Вашите предложения. Научете повече за Условията за кандидатстване

Програма "ИРИС" - Да запазим семействата заедно!

*Програмата е отворена до изчерпване на наличните средства.

Сподели!