На 19 юни във Варна се проведе петата поредна информационна среща за представяне на Фонд INSPIRE.

По време на събитието граждански организации от Варна и региона получиха детайлна информация и разяснения относно конкурса, който ще бъде обявен в рамките на Фонда. Участниците се запознаха подробно със сроковете и начините за кандидатстване. Те научиха какви могат да бъдат видовете проекти и какви са допустимите дейности. Освен това, те се запознаха и документите, които ще им бъдат необходими за участие в конкурсната процедура.

Фонд INSPIRE ще предостави 1 620 000 евро за безвъзмездно целево финансиране за местни и национални проекти на граждански организации, които да работят в посока намаляване на насилието над деца и овластяване на жертвите на насилие.

Фонд INSPIRE е част от проект INSPIRE: Подобряване на националната подкрепа за превенция, интервенция и отговор на насилието над деца и овластяване на жертвите. Проектът предвижда и обучителна програма за повишаване капацитета на подкрепените организации.

Проектът се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Националната мрежа за децата (НМД) и е съфинансиран от Европейския съюз.

Последната среща от поредицата ще се проведе на 20 юни в град Русе.

След обявяването на конкурса са предвидени четири онлайн обучения относно процеса на кандидатстване, включително подаване на формуляра и разясняване на методиката, по която се разработва формуляра.

IMG_6220.jpg

Сподели!

Свързани статии