Представяме Ви наръчника „Как да провеждаме „Запознайте се и програмирайте“ онлайн“. Наръчникът е кратко ръководство за организиране и провеждане на виртуални събития по програмиране за деца и младежи на възраст от 8 до 24 години по програма „Запознайте се и програмирайте“. Програмата предоставя финансиране на граждански организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за народните читалища с цел промоция на програмирането. Подкрепата за едно събиитие е до 580 лева.

Наръчникът е създаден, за да помогне организаторите на такива събития, които се нуждаят от допълнителни насоки, за да придобият увереност и да кандидатсват по програмата. Надяваме се да е полезен за всички преподаватели, които са решили да се впуснат в приключението да организират онлайн обучение по програмиране.

Наръчникът предлага практически преглед на всички аспекти при организиране на онлайн срещи, представя ресурси и материали, които могат да се използват и в ежедневни дейности, както и важни насоки за провеждането на събитията.

Ръководството съдържа и технически съвети и напомня за важни предварителни стъпки при подготовката на срещите. Отделя внимание и на сигурността на данните, която е тясно свързана с етапа на подготовка. Разглежда и организационните етапи преди, по време и след дадено събитие. Добавени са и няколко основни методически съвети, както и малък списък с полезни инструменти за програмиране. Завършва с представяне на възможни образователни формати .

Надяваме се, че ръководството ще ви бъде добър помощник при организацията и провеждането на събитие по програмиране.

Можете да откриете Наръчника на следния ЛИНК или като прикачен файл по-долу.

Прикачени файлове

Сподели!

Свързани статии