Общо 31 проекта ще подкрепи най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България - „Ти и Лидл за по-добър живот“.„Ти и Lidl за по-добър живот“ има за цел да подкрепи социално значими проекти в цялата страна в следните 4 области: образование, околна среда, култура и историческо наследство и здравословен начин на живот. Инициативата отразява стремежа на компанията да допринася за по-пълноценния и по-качествен живот на хората от различните региони. Тя се реализира с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум. 

Проектите, които ще бъдат подкрепени ще се реализират в рамките на една година – от ноември 2017 г. до ноември 2018 г., а всеки от тях ще получи максимално финансиране до 10 000 лв. Одобрени проекти са от 18 различни населени места 14 административни области на страната. Най-много проекти ще бъдат подкрепени в град София (7), следвани от Стара Згаора (4), Пловдив (3), Плевен (3) и Ловеч (3). Най-много от проектите, които ще получат подкрепа са от тематична област образование (16), следвани от здравословен начин на живот (7), околна среда (6) и култура (2). Пълен списък с одобрените кандидати, вижте в списъка по-долу. Предстои подписване на договори с одобрените кандидати и официално връчване на чековете по време на специално медийно събитие. 

Всички проекти са избрани след етап на кандидатстване, в който бяха получени 425 предложения за проект от 143 населени места в цялата страна. По-голямата част от изпратените предложения дойдоха от София – 137 проекта, следвани от Варна (24), Пловдив (17), Стара Загора (15) и Русе (12). 

Най-много проекти в инициативата бяха получени от сдружения – 46,8 % от броя на всички кандидатури. На следващо място се подреждат читалища – 19,8 % и фондации – 16,2 %, следвани от училищни настоятелства – 10,8 %, спортни клубове и федерации – 3,5 % и други – 2,8 %. 

Всички получени 425 кандидатури бяха оценени на три етапа. В първия етап проектите преминаха оценка по административен критерий, състоящ се в проверка на тяхната техническа обезпеченост и наличност на цялата изисквана документация. Проектите, които отговаряха на административния критерии, преминаха в следващите два етапа на оценяване – оценка от експертно жури и от служителите на Лидл България. 

„Ти и Lidl за по-добър живот“ е най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България. Тя има за цел да подкрепи социално значими проекти в цялата страна и отразява стремежа на компанията да допринася за по-пълноценния и качествен живот на хората от различните региони. В периода 1 май – 25 юни 2017 Лидл България отделяше по 3 ст. от всеки касов бон. Благодарение на клиентите на веригата, бяха събрани 252 741лв, които ще бъдат разпределени сред стойностни проекти и идеи в областите образование, околна среда, култура и историческо наследство и здравословен начин на живот.

Входящ номер

Органзиация Населено място

45-19.06.2017

Фондация „Очи на четири лапи"

София

282-25.06.2017

СНЦ „Български географски портал - Географ БГ”

София

341-25.06.2017

Сдружение „ГлухАРТчета“

София

301-25.06.2017

Сдружение БАЛИЗ-Плевен

Плевен

223-24.06.2017

Сдружение „ПМГ-Надежда”

Ловеч

233-24.06.2017 

Сдружение „Общност за демократично образование“

София

389-25.06.2017 

Сдружение ИМКА

Габрово

339-25.06.2017

Сдружение „Приятели на Регионален природонаучен музей – Пловдив”

Пловдив

327-25.06.2017

Сдружение „Бъдеще за децата"

Казанлък

377-25.06.2017

Народно читалище „Родина - 1860”

Стара Загора

40-17.06.2017

Фондация „Национален алианс за работа с доброволци"

Пловдив

143-23.06.2017

Училищно настоятелство към ОУ „Димитър Петров“

Сливен

21-13.06.2017

СУН при ОУ „Хр.Смирненски“

Генерал Тошево

79-21.06.2017

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

София

254-24.06.2017

СНЦ „Млад природозащитник БЕСАПАРА”

с. Бяга

88-22.06.2017

Клуб „Отворено общество“

Стара Загора

53-20.06.2017

Сдружение „Екомисия 21 век”

Ловеч

193-23.06.2017

Родителска организация „Заедно за децата на Търговище"

Търговище

31-15.06.2017

СНЦ „Зелени Балкани – клон Поморие"

Поморие

296-25.06.2017

Народно читалище „Просвета-1923“

с. Ясен

4-26.05.2017

Сдружение „Знание“

Ловеч

338-25.06.2017

Фондация „Макове за Мери”

София

285-25.06.2017

Сдружение „Спортен клуб Ънстопабъл"

Добрич

107-22.06.2017

Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината"

Смолян

78-21.06.2017

Училищно настоятелство при ЦДГ „Малкият принц“

Пловдив

147-23.06.2017

Асоциация „Родители"

София

181-23.06.2017

Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик"

Русе

96-22.06.2017 

„Зелени Балакани - Стара Загора"

Стара Загора

294-25.06.2017

Фоднация „Съвременна плевенска медия"

Плевен

89-22.06.2017

РС - БАЛКАНКА 2009 - Благоевград

Благоевград

421-26.06.2017

Туристическо дружество – „Момчил Юнак“

с. Момчиловци

Сподели!

Свързани статии