Годишен Дарителски кръг „За по-добро бъдеще на Сливен 2020” на фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен”, се проведе на 23 януари в зала „Май”. Водещ на събитието бе председателят на ОДФ-Сливен Дора Куршумова.

В тазгодишния Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен 2020” участваха 5 проекта: „Плетен театър „Приказки с поука“ на НЧ „Дружба-1993“ - Сливен; „Букварите на цар Билкар“ на „Фондация за развитие на регион Сливен“; „Улици със славни имена-мост между поколенията“ на сдружение „Войводите на Сливен“; „Разумните опаковки“ на фондация „Орлица“; „Завръщане в миналото“- проект за стенопис“ на фондация „Добродетел“.

Проектите, търсещи подкрепата на дарителите бяха представени от техните инициатори. По време на събитието дарителите обявяваха сумите, с които подкрепят различните инициативи. Общата събрана в подкрепа на петте проекта е 23150 лв.

  • Проектът „Разумните опаковки“ бе представен от Милена Димитрова. Той ще обхване 300 деца на възраст от 5 до 10 години и техните родители. Основната цел на проекта е да акцентира върху вредата от ежедневното използване на пластмасови опаковки за еднократна употреба. Предвидени са лекции за намаляване употребата на пластмасови опаковки, прожекции на филми за замърсяването на околната среда с пластмаса, практически занимания за изработване на сувенири от употребявани пластмасови опаковки, изложби, изготвяне на информационни табла за детски градини и училища и др.

dk3.jpg

  • Проектът „Улици със славни имена - мост между поколенията” бе представен от Иван Хитов. Целта му е да обогати знанията на младите за славното минало на Сливен. Сред основните дейности са проучване на всички улици в старите квартали на града, които носят имена на войводи и исторически личности, свързани с хайдушката история, изработване на специални табла-карти на кварталите с допълнителна информация за живота на войводите и др. В клубове „Млади възрожденци“ ще се проведат исторически състезания, в които ще участват ученици и представители на различни пенсионерски клубове.
  • Проектът „Букварите на цар Билкар“ бе представен от Красимир Цуцов. Проектът е продължение на „Приключения за природолюбители“, който бе изпълнен през 2019 година по Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен“. Целта му е чрез оригинални и интересни дигитални помагала (буквари) децата да научат повече за всички видове растения и ползите от тях, за билките и връзката им с българските празници, за багрилните свойства на растенията, и др. Ще бъдат изготвени 20 дигитални помагала с интересни уроци „Цар Билкар“, предвидени са срещи в различни училища и представяне на помагалата. Проектът включва и различни интересни състезания, игри, викторини, арт-работилници и др. По проекта ще бъдат обучени над 500 деца от 2-4 клас и 20 учители.

dk5.png

  • Проектът „Завръщане в миналото-проект за стенопис“ бе представен от Мартин Маринов. Проектът предвижда създаването на стенописи с възрожденски елементи върху стените на физкултурния салон в двора на СУ „Пейо Яворов“. Концепцията е съобразена с вековните сгради в района с цел да дообогати тяхното присъствие. Проектът включва и ученически конкурс за рисунка, както и флашмоб за откриването на готовия стенопис.
  • Проектът „Плетен театър „Приказки с поука“ бе представен от Живка Кондева. Той ще обхване 160 деца на възраст от 5 до 10 години, от детска градина „Детски рай“ и СУ „Константин Константинов“, както и техните учители и родители. Целта му е децата да се научат на толерантност към различните, на здравословен начин на живот, на солидарност и др. По проекта децата ще изплетат различни кукли-петрушки и декори, сами ще измислят сценарии за своите постановки, свързани със здравословното хранене, сами ще режисират постановките си. Предвидени са 4 театрални пиеси с 12 представления и последващи дискусии с родителите.

dk7.jpg

Тазгодишният Дарителски кръг на ОДФ-Сливен се реализира с помощта на фондация „Работилница за граждански инициативи”(ФРГИ) по програма „Развитие на обществените фондации в България”, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Дарителският кръг като метод за набиране на средства е вдъхновен от опита на Финансиращата мрежа във Великобритания (The Funding Network, UK). У нас моделът е пренесен от ФРГИ, която през 2012 г. става лицензиран партньор на TFN, UK.

Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен” за последните 8 години е подкрепил и финансирал над 39 проекта на обща стойност над 190 000 лева.

Сподели!

Свързани статии