Броени дни преди поредното състезание по роботика, в което ще участват учениците от видинската професионална гимназия „Асен Златаров“. Мисиите, които трябва да изпълни робота са за време. Младите хора трябва да направят робота по-бърз, за да спечелят повече време. Рeшават да поставят зъбни колела, между двигателя и гумата.

„Резултатът беше супер забавен и неуправляем робот. Освен смеха, който предизвика, учениците направиха и много изводи с научна обосновка, докато разгадаваха странното поведение на робота.“, споделя единия от менторите на училищния отбор по роботика Десислава Цокова.

Въпреки този резултат, учениците си тръгват от състезанието с няколко призови места. Няма състезание по роботика, от което учениците, чиито ментор е г-жа Цокова да не спечелят награда. Тя е ментор още от 2015 г., когато стартира програма „Роботика за България“. Открива роботиката през 2014 г. и вижда възможност в нея за учене чрез правене.

„През тези 4 години участвах във всичките 4 състезания. През 2016 с отбор Technopiece станахме първи, през 2017, с отбор Roboevolution, заехме второ място. Най - големият успех дойде през 2018 година с два отбора - Robomasters и Robopro, като се класирахме на първо място в двете дивизии. През 2019 година, вече отборите, които подготвях станаха три. Най-новият отбор с ученици, които участваха за пръв път се казваше Robopet. Трудно се работи с три отбора, състезанията стават все по - оспорвани и тази година знаехме 2-ро, 4-то и 7 - мо място.“

През всички тези години участие в отборите са взели 20 ученици на възраст от 14 – 16 години. А често в час се случва примери от занятията в отбора по роботика да онагледяват теоретичния материал. Именно практическата стойност на програмата г-жа Цокова определя като най-важна. Заниманията в отбора по роботика компенсират теоретичното представяне на учебното съдържание, както и липсата на достатъчно време в учебната програма за развитие на меки умения.

2016.jpg

„Работя с ученици 8-10 клас и често се случва в часовете по програмиране в 9 клас да казвам „Това го правихме по роботика”, знанията за програмиране от роботиката ще са в основата при представянето на учебния материал по ИТ в темите за алгоритми.“

Програмата подпомага учителите като осигурява специализирано обучение, онлайн подкрепа, оборудване за дейността на един отбор – комплект Lego с програмируем модул – Mindstorm educations 45544 и състезателно поле. До момента благодарение на програмата близо 150 учители от страната са обучени както в областта на роботиката, така и в придобиването на редица меки умения.

2017.jpg

На мен програмата ми помогна за две неща – да повиша знания си по STEM и най-вече да придобия редица меки умения - комуникация, креативност, управление на конфликти, вземане на решения, управление на времето, изграждане на доверие. Защото да си ментор е по-различно от това да си учител. Като ментор едновременно трябва да бъдеш строг и дисциплиниращ, но и приятел, които разбира и подкрепя. Менторът обучава, но и се оставя учениците да го обучават. Уча се от грешките си и с всяко следващо издание на програмата надграждам менторските си умения." 

2018.jpg

Подкрепяйки учителите да бъдат ментори на училищен отбор по роботика, програмата насърчава интереса на учениците към науката и технологиите и им предоставя възможност да работят в екип като истински изследователи. Разделени в училищни отбори по роботика, учениците конструират и програмират роботи, които изпълняват социално значими мисии. В рамките на инициативата учениците разработват научно-изследователски проекти, свързани с опазване на околната среда. Добавена стойност на инициативата са придобитите у децата умения за работа в екип. Инициативата стимулира интереса на учениците към науката и технологиите и предоставя възможност за учене чрез преживяване.


2019.jpg

Благодарение на програмата учениците повишиха знанията си по STEM, всички използваха роботиката за годишните си проекти по математика и физика, придобиха знания за програмиране, работа с цикли, променливи, съставяне на алгоритми, решаване на проблеми в програмите. Наред със знанията те придобиха и така търсените умения за екипна работа, комуникация, креативност, решаване на проблеми, търсене и събиране на информация, презентиране. Учениците участвали в програмата „Роботика за България“ показват устойчиво повишаване на успеха в училище по техническите предмети и БЕЛ. Като цяло програмата създава търсещи, можещи, знаещи, креативни и успешни млади хора“.

Ако искате да бъдете ментор и да създадете училищен отбор по роботика, кандидатствайте в петото издание на програмата тук.

Сподели!

Свързани статии