В четвъртък Консултативният съвет по програма „Ирис“ проведе своята традицонна среща, за да обсъди всички кандидатури, получени през последната седмица.

Разгледани бяха общо 7 проекта – с входящи номера от 36 до 42 включително. За съжаление, качеството на предложените проекти не отговаря на всички критерии на програма „Ирис“, съответно оценките, които са получили са под минимума за одобрение за финансиране.

Всяка една от организациите може да преработи своите предложения и да кандидатства отново. Всички условия за отпускане на финансиране могат да бъдат намерени в Указанията за кандидатстване. На сайта на ФРГИ са качини и всички документи, които са необходими за кандидатсване по програмата.

До момента по програма "Ирис" са финансирани 10 организации от 8 населени места на стойност 192 506 лева. Така за 1 месец са раздадени почти 1/3 от наличния финансов ресурс.

Програма „Ирис“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!