На 25 юни 2020 г. беше проведено поредното заседание на Консултативният съвет на програма „ИРИС“. Разгледани бяха общо 7 кандидатури, получени в периода 15-19 юни. За финансиране бяха одобрени два проекта, на обща стойност 38 900 лв.

До момента по програма ИРИС са финансирани общо 9 проекта, с получено финансиране на обща стойност 173 816 лв.

Имената на одобрените организации са:

1. Сдружение "Бъдеще за децата", Казанлък

2. Надежда и домове за децата - клон България, София

Консултативният съвет на програма „ИРИС“ заседава всеки четвъртък, разглеждайки всички кандидатури, получени предишната седмица. Резултатите се обявявяват всеки петък.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, а основен дарител е Фонд „Мечтата на Таня“.

Сподели!

Свързани статии