Консултативният съвет по програма „ИРИС“ проведе своята редовна среща в четвъртък, за да разгледа кандидатурите, подадени в периода 07.08 – 14.08. По време на заседанието, Съветът избра нови 3 организации, които да получат финансиране за реализацията на свои проекти. Организациите, които ще получат финансова помощ са: 

72-14.08.2020 Клуб на нестопанските организации Търговище, град Търговище

68-7.08.2020 Фондация "Обществен дарителски фонд - Стара Загора", град Стара Загора

71-14.08.2020 НЧ"Събуждане-1927", село Радиево

Обща стойност на помощта за трите проекта е 51 085,6 лв. До момента програмата е предоставила над 370 000 лева в подкрепа на българските деца и семейства.

Програма „ИРИС“, подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. Програмата е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Сподели!

Свързани статии