Вярваме, че по-добрият живот е възможен в добре развитите общности. Затова предоставяме финансиране и други ресурси на граждански организации да развиват себе си и общността, от която са част. Идеите за повишаване на качеството на живот, зад които заставаме са в областта на социалното развитие, иновациите в образованието, дарителство и подкрепа на личния потенциал и талант.

Работим за въвеждането и установяването на дарителски практики, така че общностите да не разчитат на чужда подкрепа, а да могат да се справят сами с проблемите си.

Инвестираме в хората – да развият своя потенциал и да бъдат полезни на себе си и на своята общност. Защото вярваме, че успешните хора изграждат устойчиви общности.

Развиваме капацитета на гражданските организации, които са основен двигател за промяна в местната общност.

По-добрият живот, който създаваме заедно с нашите съмишленици, представяме в следващото видео.

Сподели!