ФРГИ събра над 100 представители на граждански организации от цялата страна по време на Годишната среща „Заедно за правата на малцинствата в България“. Събитието се проведе днес, на 22 юни в град София.

Годишната среща даде отговор на въпроса как неправителствените организации могат да работят в подкрепа на правата на различни уязвими групи и по какъв начин могат да си сътрудничат с представители на институциите за постигането на тази цел.

Първият панел на срещата показа правата на малцинствата през погледа на институциите и правозащитниците. В него се включи Иванка Иванова, директор „Правна програма“ на Фондация „Институт Отворено общество - София“, която представи резултати от национално представително изследване на общественото мнение спрямо речта на омразата в България. На въпроса защо е важна превенцията на дискриминацията и какви са съответните мерки и защита от дискриминация отговори Надежда Йонкова, главен секретар на Комисията за защита от дискриминация. В панела се включиха и експерти от Администрацията на Омбудсмана, които разказаха как Омбудсманът помага на представители на малцинства с нарушени права. Миленко Миленков от Фондация „Младеново“ запозна участниците с добри практики от обученията по проекта „Въвличане на младежки лидери и учители в борбата с антициганизма в България“. Проектът се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ в партньорство с Фондация „Младеново“ и Синдикат „Образование“ към Конфедерация на труда „Подкрепа“ и е съ-финансиран от Европейския съюз по програма „Права, равенство и гражданство“. Проектът си постави за цел да повиши чувствителността към дискриминацията на ромите у нас и обхвана 519 учители и близо 400 младежки лидери. Излъчен бе и филмът „Заедно срещу антициганизма“, който представя 17-те местни кампании, вдъхновени от реализираните по проекта обучения.

Панелът приключи с дискусия за ролята на НПО и институциите в подкрепа на правата на малцинствата в България. В края всички се обединиха около идеята, че за постигане на резултат са необходими незабавни и съвместни дейности.

Всички участници в събитието са от организации, с които ФРГИ работи или е работила през годините. Повечето от тях представят организации, финансирани от ФРГИ. Като финансираща организация, ФРГИ винаги е заставала зад каузата човешки права и чрез инициативите, които подкрепя. По време на двете работилници във втория панел: „Заедно срещу антициганизма“ и „Заедно за правата на ЛГБТИ“ участниците имаха възможност да споделят добри практики и да обменят опит със свои колеги по двете теми.

Събитието приключи с награждаване на победителите от двата конкурса: „Заедно срещу антициганизма“ и „Моят опит с програмите на ФРГИ“.

Годишната среща „Заедно за правата на малцинствата в България“ е шестнадесетата поредна в историята на ФРГИ. Освен поле за обмяна на контакти, опит и ресурси, Годишните срещи вдъхновяват нови идеи, споделяне и партньорства.

Сподели!