Добре дошли в съкровищницата на ФРГИ!

Съкровищницата е мястото, където ще намерите материали, резултат от нашата ползотворна работа - публикации, обучителни материали и т.н.

Съкровищницата е мястото, където ще станете свидетели на различни събития, организирани от ФРГИ.

Съкровищницата е мястото, където можете да разгледате снимките от различните инициативи на фондацията.

Съкровищницата е мястото, където можете да изгледате разнообразието от филми и клипове, създадени от ФРГИ досега.

Съкровищницата е и мястото, където едновременно ще се забавлявате и ще имате достъп до полезна информация, която няма да намерите никъде другаде.

Библиотека

Минимални стандарти за обучение в третия сектор

Публикацията е финален продукт от една идея, засягаща предлагането на обучение в сектора на неправитлствените организации – стандарти в смисъла на помощно средстсво за поддържане и повишаване качеството на работа в сферата на обуч

Библиотека

Неправителствения сектор в огледалото на социологията

Док7лад за Първата национална среща на НПО в България.

Библиотека

Правото на гражданския сектор в България

Разглежда правото на гражданите на мирно събрание, правото на гражданска взискателност, възникването на корпоративни граждански организации и членството в граждански организации.

Публикации

Скалните манастири от Провадийско

Скалните манастири от Провадийско - издание на "Еврофутбол" ООД и Фондация "Работилница за граждански инициативи" в рамките на кампания "Живо наследство 2008.

Библиотека

Стратегическо планиране за НПО

Книгата е с работен характер и е насочена към подпомагане на реални действия на граждански организации в областта на стратегическо планиране.

Библиотека

АВС на етнологията - 2 тома

Антология на науката за човека, културата и обществото – двата тома представят пътя на етнологията чрез откъси от трудовете на най-видни труженици в тази област. Представени са основните проблеми, теми, идеи, хипотези и теории за

Библиотека

Годишен финансов отчет

За организации със специфични дейности и предприятия - нетърговци.

Библиотека

Делегиране на отговорности и управление на времето

Как да делегираме отговорности на други хора.

Библиотека

Защитените територии, хората около тях и екотуризмът

Нови примери за устойчиво развитие в България

Библиотека

Каталог на социалните услуги в олбаст Варна

Публикацията представя актуална информация за предлаганите услуги, условията за тяхното ползване, адреси и телефони на организации и институции, работещи в сферата на социалните услуги и дейности.