Добре дошли в съкровищницата на ФРГИ!

Съкровищницата е мястото, където ще намерите материали, резултат от нашата ползотворна работа - публикации, обучителни материали и т.н.

Съкровищницата е мястото, където ще станете свидетели на различни събития, организирани от ФРГИ.

Съкровищницата е мястото, където можете да разгледате снимките от различните инициативи на фондацията.

Съкровищницата е мястото, където можете да изгледате разнообразието от филми и клипове, създадени от ФРГИ досега.

Съкровищницата е и мястото, където едновременно ще се забавлявате и ще имате достъп до полезна информация, която няма да намерите никъде другаде.

Библиотека

Наръчник на гражданските практики за достъп до информация за околната среда

Идеята за изданието е да послужи като ориентир в помощ на организациите и хората, пряко заитнересовани от достъпа до информация за състоянието на околната среда в България. Авторите на текствоете произлизат от българското природозащитно

Библиотека

От принадлежност към идентичност

Авторът разграничава два различни модуса на самопреживяване: принадлежност и идентичност.

Библиотека

Трафикът на хора-българският отговор

Тази публикация е изготвена в рамките на проект "Ограничаване на опаснстта от трафик и проституция на деца от рискови социални групи на територията на град Русе", пилотен проект на USAID в защита на детския труд в Русе, Българ

Обучителни материали

Ден на НПО, 2011

На 08 април 2011 ФРГИ проведе втория ежегоден „Ден на неправителствените организации” съвместно с „Майкрософт”, посветен на използването на съвременните технологии за популяризиране на каузите и инициативите на НПО сектора.

Библиотека

България-оценка на бедността

Мнения, тълкувания и заключения.

Библиотека

Данъчно облагане на ЮЛ с нестопонска цел

Настоящото издание представя астуалния дянъчен режим на ЮЛ НЦ в България за 2004.

Библиотека

Културна политика и законодателство

Предложените текстове в изданието обобщават идеи за развитието на културната политика и гражданското участие в законодателния процес. Правилата за гражданско участие, изготвени набазата на актове на Европейска комисия и мерки на някои с