Добре дошли в съкровищницата на ФРГИ!

Съкровищницата е мястото, където ще намерите материали, резултат от нашата ползотворна работа - публикации, обучителни материали и т.н.

Съкровищницата е мястото, където ще станете свидетели на различни събития, организирани от ФРГИ.

Съкровищницата е мястото, където можете да разгледате снимките от различните инициативи на фондацията.

Съкровищницата е мястото, където можете да изгледате разнообразието от филми и клипове, създадени от ФРГИ досега.

Съкровищницата е и мястото, където едновременно ще се забавлявате и ще имате достъп до полезна информация, която няма да намерите никъде другаде.

Библиотека

Национален статистически бюлетин, КАНСТАТ

Обзор на социално-икономическите показатели на 11-те страни кандидатки за членство в ЕС.

Библиотека

Професионално образование и обучение в България 2001-2002

Изследване на Българска национална обсерватория за професионално образование и обучение и за пазара на труда и Център за развитие на човешките ресурси, което представя детайлна и разнообразна информация за развитието на образованието и

Библиотека

Социалната организация –Теория, диагностика, консултация - 1 том

Трудът представлява ръководство за организационно консуллтиране. В него читателят ще намери пътя за разрешаване на повечето типови проблеми, които могат да възникнат в междуличностните отношения, в управлението на човешките ресурси и в

Обучителни материали

Програма „Знания, успех, промяна”

Предлагаме Ви още обучителните материали, които сме използвали в програма “Знания, успех, промяна” през 2003 г. в регион Варна.

Библиотека

България на прага на ЕС

Тристранното сътрудничество и развитието на индустриалните отношения, сравнителни модели.

Библиотека

Европейски програми

Спавочникът прави преглед на програмите на ЕС в България.

Библиотека

Интернет за НПО

Основни понятия, практически умения, перспективи

Библиотека

Култура и традиция на малкия град

Изданието е съпоставително изследване на типологично равнище на културата на два модела малък град – в Източна и в Западна Европа.