Равен достъп до образование, обучение и учене през целия живот е фокус в първия от 20-те принцип на Европейския стълб на социалните права.

Според принципа всеки човек има право на качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, за да поддържа и придобива умения, които му позволяват да участват пълноценно в обществото и да управляват успешно прехода на пазара на труда.

Европейският стълб на социалните права е създаден към Европейската комисия и цели да предостави нови и по-ефективни права на гражданите. Фондация „Работилница за граждански инициативи“(ФРГИ), чрез своя изпълнителен директор Илияна Николова – посланик на добра воля на Европейския стълб на социалните права в България се застъпва за принципите и правата, посочени в документа.

Образованието е един от основните фокуси в работата на ФРГИ от самото ѝ създаване. През годините фондацията подкрепя различни инициативи за осигуряване на достъп до качествено образование на деца и младежи от уязвими групи.

Близо 20 000 гимназисти от малки населени се докоснаха до науката и технологиите, получиха равен достъп до образователен ресурс и повишиха представянето си в училище, благодарение на програма „Знания за успех“.

Над 1000 деца и младежи от цялата страна, програмират роботи, с които изпълняват социално значими мисии, в резултат от програма „Роботика за България“.

Благодарение на стипендиантската програма “Study iT First” всяка година студенти от първи курс в ИТ специалност получават месечна стипендия, съвместна работа с личен ментор и възможност за стаж в SAP България. Осигурявайки подкрепа за повишаване на квалификацията на учители по ИТ, ФРГИ повишава качеството на обучение по ИТ и информатика, но и мотивира развитието на личния потенциал на преподавателите.

ФРГИ насърчава интерактивните форми на образование, чрез инициативата „Запознайте се и програмирайте“, в резултат от която близо 10 000 деца и младежи от цялата страна влязоха в света на програмирането по забавен и интересен начин.

Чрез Фонд „ФМИ инициативи“, ФРГИ развива подпомага обучението на студенти, докторанти и преподаватели във ФМИ към СУ, но и допринася за успешната им професионален реализация. С инициативата „Журналисти в училище“, ФРГИ стимулира критичното мислене на младежи от цялата страна и ги мотивира да бъдат граждански активни.

Образованието е ключов компонент и в останалите програми на фондацията - включително програмите за детско и младежко развитие, както и най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, която се реализира в партньорство с ФРГИ и БДФ.

Кои са останалите принципи на Европейският стълб на социалните права, вижте тук.

Сподели!