Стимулира развитието на математиката и информатиката в България

Фонд „ФМИ инициативи“ е учреден при Фондация „Работилница за граждански инициативи“ на 21 март 2018 г. Основната цел, която си поставя Фондът е да стимулира развитието на математиката и информатиката в България, като създава възможности за подкрепа на професионалното и научно развитие на преподаватели студенти, учители, ученици и организиране на научни и образователни инициативи.

Дейности: 

За постигането на своята цел Фондът ще:

• предоставя финансова подкрепа на изявени студенти и преподаватели на Факултета по математика и информатика на Софийския университет; 

• подпомага с частични стипендии одобрените от комисията за номиниране на студенти за обучение в чужбина по програмите за мобилност на ФМИ и СУ (съгласно установените вътрешни правила на комисията на ФМИ);

• осъществява различни програми и инициативи, насочени към издигане на авторитета на ФМИ и СУ „Св. Климент Охридски“;

• финансира и организира образователни програми и инициативи за студенти, млади учени и ученици в областта на математиката и информатиката;

• организира инициативи, свързани с кариерното развитие на колегията на ФМИ (включително студенти);

• организира, финансира и осъществява други дейности, свързани с целите на ФОНДА;

Управление: 

Учредители на фонда са доц. д-р Първан Първанов, декан на ФМИ и доц. д-р Веселин Гушев, заместник-декан по учебната дейност на ФМИ.Фондът се управлява от Обществен съвет, чийто членове по право са: учредителите на Фонда, изпълнителния директор на ФРГИ – Илияна Николова и Ралица Агайн-Гури, член на Настоятелството на ФРГИ.


Сподели!