Стимулира развитието на математиката и информатиката в България

Фонд „ФМИ инициативи“ е учреден при Фондация „Работилница за граждански инициативи“ на 21 март 2018 г. с основна цел да стимулира развитието на математиката и информатиката в България, като създава възможности за подкрепа на професионалното и научно развитие на преподаватели студенти, учители, ученици и организиране на научни и образователни инициативи.

Фондът прекратява дейността си под това име през април 2024 г. От тогава фондът работи под ново име – Фонд „Математика и информатика“ и е фокусиран върху популяризирането на математиката и информатиката сред ученици, студенти и преподаватели.е

В периода март 2018 – април 2024, в рамките на Фонд „ФМИ инициативи“ бяха реализирани редица дейности за насърчаване интереса към математиката и информатиката, включително:

- 5 кариерни форума, по време на които студентите се запознават с представители на най-добрите ИТ компании, опериращи у нас

- изграждане на зала по роботика и WiFi във ФМИ при СУ;

- няколко издания на събитието Freshers‘ Weekend, което цели да приветства новоприетите студенти и да им предостави възможност да се запознаят със своите колеги и преподаватели, да научат повече за учебната програма и да се ориентират в новата академична среда.

Членове на съвета са били Диана Стефамова, VM Ware, Делян Лилов, Мусаласофт, Радослав Николов, SAP Labs България, Първан Първанов, ФМИ, Веселин Гушев, ФМИ и Мая Стоянова, ФМИ.


Сподели!