Дата: 28 Sep 2013, 00:00

На 29.09.2013 г. (неделя) в Пловдив ще се проведе състезание с гумени патета по река Марица. Събитието е част от „Седмицата на благотворителността“, инициирана от Община Пловдив и организации от нестопанския сектор.

Събитията включени в програмата ще набират средства за следните каузи:

-          Подобряване условията в Център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза“

-          Подобряване на условията в Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“

-          Кризисен център за деца – ремонт и оборудване на спортен салон

-          Комплекс за социални услуги „Св. Георги“ – създаване на оранжерия, в която деца и хора с леки увреждания ще изграждат трудови навици

-          Закупуване на Аутофрактометър за Очна клиника при УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

-          Създаване на терапевтична зона за емоционална подкрепа на пациентите в Клиника по детска хирургия при УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

Набраните средства от Състезанието с патетата по река Марица ще бъдат разпределени на равни части към всички изброени каузи.

Дарителите – граждани и фирми – ще имат възможност да закупят гумени патета с уникален регистрационен номер:

-          5 лева за гумено пате на физическо лице

-          100 лева за фирмено гумено пате

В София, желаещите да закупят гумено пате, могат да посетят офиса ни: ул. Енос 7,ет. 6, ап.9.

Състезанието с гумени патета се организира по идея на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с подкрепата на Община Пловдив, Фондация „Пловдив 2019“, Младежка банка Пловдив, Зонта клуб Пловдив и Национален алианс за работа с доброволци. 

Сподели!