Дата: 07 Apr 2014, 00:00

 На 14 април 2014 г. от 10,30 часа във Vivacom Art Hall ще се проведе традиционния "Ден на НПО", организиран за шеста поредна година от ФРГИ, съвместно с Майкрософт България.

 Основните теми в рамките на инициативата са – представяне на Office 365 за неправителствени организации, с лектори: Даниела Зечевич и Анна Кошничарова – Иванова, Майкрософт България и дискусия на тема „От къде да започнем“. Ще бъдат представени и вдъхновяващи практики на неправителствени организации. Друга интересна и много актуална тема са „Дигитални комуникации – добри практики на граждански организации“.

На срещите през изминалите години са дискутирани различни теми от света на информационните технологии, в помощ на НПО сектора. Представена е програмата за дарения на софтуер за НПО „ТехСуп – България”и програмата ЕУГА на Майкрософт, различни ИКТ-инициативи на граждански организации. Обсъждано е използването на съвременните технологии, (интернет базиране на данни т. нар. „облачни технологии“, социални мрежи, успешни онлайн кампании, интернет маркетинг за НПО, он-лайн дарения и др.)  за популяризиране на каузите и инициативите на НПО сектора и много други теми.

Моля, потвърдете присъствието си чрез формуляра за регистрация. Благодарим!

Сподели!