Дата: 05 Jun 2015, 00:00

„Толерантност“ е темата, на която ще бъде посветена традиционната годишна среща на участниците в програмите на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Срещата ще се проведе на 2 и 3 юли 2015 г. в х-л Феста Барсело, София. Инициативата се организира от ФРГИ и има за цел да провокира участниците да обменят опит и да споделят добри практики, свързани с работата им.

Една от основните теми в рамките на срещата е: „Човешки права и работа с маргинализирани групи .“ Опит по темата  ще сподели Миленко Миленков от Обществен фонд Лом. По време на инициативата ще бъде разгледана и темата за въвличане на местните общности. Във втория ден от срещата ще се проведат инидивидуални консултации с представителите на обществените фондации по въпроса за комуникирането и позиционирането на дейноста им. В края на срещата ще бъдат обявени победителите от конкурса за есе и снимка „Моят опит с програмите на ФРГИ“.

До момента фокус на годишните срещи са били темите за „Набиране на средства от граждански организации“, „Работа с деца и младежи“, „Местното дарителство и местното развитие“, „Неправителственият сектор“ и други.

Научете как да заявите участието си за Годишната среща тук

Сподели!