Дата: 01 Oct 2012, 00:00

Етническите и религиозни конфликти не са чужди на обществото ни. В малка България културното разнообразие е голямо, но дали всички сме равнопоставени и получаваме възможност да запазим идентичността си, без да пречим на останалите? Възможно ли е ние, хората, които сме толкова зависими едни от други, да не проявяваме толерантност към културата, творчеството, обичаите и нуждите на онези с различен етнос или религия от нашите?

 На тези въпроси ще търсим отговор на 2 октомври, от 19.00 часа, в Гранд хотел „София”, зала Сердика. Тогава за втори път в България ще се проведе уникално по рода си благотворително събитие. По иновативен начин заедно ще се опитаме да съберем средства за непопулярни у нас каузи и идеи. Всички те са свързани с мултикултурното разнообразие у нас и целят да стимулират междукултурния диалог, разбирателството между хора с различна етническа и религиозна принадлежност, както и повишаване на видимостта на културното богатство на малцинствени общности, живеещи на територията на България.  Защото вярваме, че културата трябва да бъде обединяващ фактор за хората, а не източник на конфликти.

 Избраните с конкурс каузи, които можете да подкрепите (с дарение от минимум 50 лева) на място или по банков път са: 

  РАЗЛИЧНИ, НО ЕДНАКВИ ИЛИ ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ... МЕЖДУКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧОВЕШКИ ПРАВА ПРЕЗ РАЗКАЗВАНЕТО НА ПРИКАЗКИ И ИСТОРИИ

Организация-изпълнител:

Народно читалище „Бъдеще сега”, село Гудевица, област Смолян

 Проектът предвижда разработване и приложение на методология и програма от 5 интерактивни модула за преподаване на човешки права през разказването на приказки и представянето на истории. Ще бъдат подбрани и преведени материали от английски, немски и испански, свързани с преподаването на права на детето през разказването на приказки, както и през визуалните изкуства (театър, кукли, улично изкуство). Създадените 5 интерактивни модула, подходящи за обучение на ученици от 1ви до 7ми клас, ще бъдат качени на сайта на НЧ „Бъдеще сега” и широко популяризирани чрез промо-видео, така че да достигнат до възможно най-голям брой учители, родители и възпитатели, заинтересовани да ги ползват.

 

НА ФОКУС – СЪУЧЕНИЦИТЕ

Мултикултурализмът в едно столично училище през погледа на децата

Организация – изпълнител:

Гражданско сдружение „Политроник”, София 

Идеята на Сдружение Политроник е да запечата на лента мултикултурната усмивка на едно софийско училище и по забавeн творчески начин да стимулира децата от 5 клас да разкажат за своите съученици и живота в училище. Проектът ще даде възможност на децата искрено, от своята гледна точка, да ни потопят в атмосферата на едно от т.нар. “смесени” училища в София, 67 ОУ Васил Друмев, където вече над 25 години деца с различен етнически произход и социален статус учат, работят и постигат успехи заедно. Всяко дете ще стане автор на снимка в този фото-разказ, който ще бъде подреден като изложба. Отворената за посещения изложба ще убеди повече хора в това, че всички деца на България, без оглед на етническия си произход, могат и трябва да получават качествено образование заедно, че училището може и трябва да бъде мултикултурна институция.

 

НОВА МЕДИЯ ЯКОРУДА – КИНОЧИТАЛИЩЕ

Организация – изпълнител:

Сдружение „Младежки инициативи Нестос”, Якоруда, област Благоевград

 Якоруда е малък град между планините Рила, Пирин и Родопи по поречието на р.Места, с население от 5000 души, в който мултикултурализмът датира от векове не като теория, а като начин на живот. Идеята за проекта идва от младите хора от града, които отдавна търсят начини за изграждане на собствено младежко пространство. Ще бъде закупена прожекционна техника за гледане на филми на голям екран, която ще се ползва в салона на местното читалище. По този начин ще се създадат условия за провеждане на една нова и интересна извънкласна дейност, която ще обхване учениците от 5ти до 12ти клас независимо от тяхната религия (християни, мюсюлмани) или етнос (българи, роми). Гледането на филми на голям екран, което на много хора днес се струва тривиално и общодостъпно, в условията на Якоруда е новост, която ще сплоти младите хора и ще създаде повод за интересни дискусии. Инициативата отваря нови пътища за сближаване на младите хора от различните етнически и религиозни групи в общността.

 

МУЛТИ-КУЛТИ КАРТА НА СОФИЯ

Организация – изпълнител:

Мулти-култи китчън, неформална организация, София

 Проектът Мулти-култи карта на София е естествено продължение на работата на неформалната културна платформа Мулти-култи китчън, която цели да стимулира междукултурния диалог и  разбирателството между хора с различна етническа и религиозна принадлежност чрез представяне на бита, кухнята и традициите на чужденците в България. За голяма част от българското общество те все още са непознати или обгърнати в стереотипи, които с времето могат да доведат до дискриминация и липса на толерантност към различното в приемащото общество. Изработването на Мулти-култи карта на София, която ще съдържа чуждестранни и традиционно български ресторанти, кафенета, културни средища, магазини и др. ще подпомогне двустранния процес на интеграция на чужденците в България чрез изграждането на информирано приемащо общество, чувствително към проблемите на бежанците, имигрантите и гражданите на ЕС и приемащо положително техните културни различия.  Включването на традиционно български обекти в картата ще съдейства за първоначалната интеграция на новодошлите чужденци, както и ще популяризира мултикултурното богатство на София пред туристите.   

Ако имате въпроси, както и за потвърждение на участието си във втората среща на Дарителски кръг „Развитие”, моля, свържете се с нас на 02/954 97 15 или чрез wcif@wcif-bg.org

Повече за предишното събитие на ДКР, за подкрепените организации и набраните средства можете да научите тук

Сподели!